Wachtlijst

Op dit moment is er een korte wachttijd bij It Foartou: tot aan de zomervakantie 2023 kunnen er daarom geen nieuwe trajecten bij ons opgestart worden. Nieuwe aanvragen kunnen weer aan het einde van de zomervakantie gedaan worden.

Door de korte, directe communicatielijnen met verwijzers, gebiedsteams, ouders en collega’s is het, normaal gesproken vrijwel altijd mogelijk om binnen enkele weken na het eerste contact te starten met het coachingstraject.

Als het na onze persoonlijke kennismaking bij jullie thuis/op locatie duidelijk is dat er een klik is en dat we met elkaar in zee gaan, brengen we de hulpvraag, de behoeftes en de mogelijkheden in kaart. Het intensieve contact tussen It Foartou, de ouders en eventueel het gebiedsteam zorgen voor een soepele afhandeling van alle voorbereidende stappen, zodat er snel gestart kan worden met de begeleiding.