Privacybeleid

PRIVACY BELEID IT FOARTOU

Wij zijn ons er van bewust dat jij vertrouwt op onze deskundigheid en een discrete en professionele aanpak wanneer wij een samenwerking aangaan. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen, en hoe en waaróm we deze gegevens verzamelen.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van It Foartou en geldt voor alle verzamelde persoonsgegevens. Hieronder vallen o.a. persoonlijke- en medische gegevens die je mondeling, schriftelijk of digitaal aan ons verstrekt via een inschrijf- of oriëntatieformulier, contactformulier op onze website of door middel van persoonlijk contact met één van onze medewerkers.

ONZE GEGEVENS

Wij zijn It Foartou, gevestigd Meliere 41, 8604 BK te Sneek. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. Onze websites zijn www.expertisecentrumstenekes.nl en www.kickjongenscoaching.nl

JOUW GEGEVENS 

Doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je jouw gegevens zelf aan ons verstrekt zijn wij in het bezit hiervan. Jouw gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server of die van een derde partij. We vullen jouw gegevens waar nodig/mogelijk aan, bijvoorbeeld in het geval van het aanmaken van een zorgdossier. Wij dragen er de grootste zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld en we verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan afgesproken, tenzij we hiervoor jouw toestemming krijgen.

Wij verwerken jouw gegevens volgens de geldende eisen die gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie wel intern gedeeld worden. It Foartou en eventuele onderaannemers behandelen alle informatie strikt vertrouwelijk.

VERZAMELDE GEGEVENS

De gegevens die wij verzamelen zijn nodig voor het doel waarvoor jij je inschrijft. Denk aan:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van gegevens via een formulier op deze website of in gesprek/correspondentie/telefonisch met één van onze medewerkers.
 • Ben je minderjarig? Dan geldt bovenstaande ook voor de gegevens van je ouder(s)/verzorger(s)
 • Bedrijfsnaam (in het geval van een training)

BIJ HET AANGAAN VAN EEN COACHINGSTRAJECT

It Foartou maakt bij het aangaan van een coachingstraject gebruik van een Kennismakingsformulier waarin gegevens zijn opgenomen over je gezondheid en persoonlijke geschiedenis. Dit, om een beter beeld te krijgen van jouw achtergrond en problematiek zodat we je gericht kunnen helpen. Alle verstrekte informatie wordt digitaal op ons beveiligde netwerk opgeslagen. Al onze medewerkers die direct bij jouw zorg zijn betrokken, hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen daarom jouw gegevens nooit met anderen delen. Is het toch nodig om jouw gegevens met anderen te delen? Dan vragen wij daar uiteraard jouw toestemming voor.

Als je jouw persoonsgegevens en/of (volledige) zorgdossier in wil zien, dan mag dat. Je kunt dit vragen aan jouw coach en zij mogen dit niet weigeren. Wel mogen bepaalde delen in jouw dossier worden afgeschermd, zoals informatie over iemand anders (bijv. een familielid) of persoonlijke aantekeningen van jouw coach (indrukken, vermoedens of vragen ter ondersteuning van jouw traject).

WAAR GEBRUIKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS VOOR?

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • Voor het afhandelen van (subsidie)aanvragen of jouw betaling
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief of andere mailing waarvoor jij je hebt ingeschreven
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Wettelijk verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

HOE LANG BEWAREN WE JOUW GEGEVENS?  

Wij bewaren jouw persoonsgegevens (afhankelijk van het doeleinde) zolang de wet ons dat verplicht. Concreet betekent dit dat de gegevens van bestaande cliënten tot 20 jaar na afloop van de laatste coachsessie bewaard worden. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Net als iedere ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERNIETIGEN 

Als dat nodig is, mag je jouw gegevens inzien of laten wijzigen. Het gaat dan om het wijzigen van feitelijke gegevens die niet juist of onvolledig zijn weergegeven. Je kunt dit aangeven bij jouw coach of één van onze medewerkers. Als je jouw (gehele of delen van jouw) dossier zou willen laten vernietigen, dan moet je dit verzoek schriftelijk indienen bij onze directie via email: administratie@itfoartou.nl. In principe zullen wij gehoor geven aan jouw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van je dossier, maar niet in alle gevallen. Denk hierbij aan gegevens die cruciaal zijn voor jouw zorg, op grond van een wet of voorschrift die ons verplicht het dossier een bepaalde tijd te bewaren of financiële gegevens t.b.v. facturatie van de verleende diensten. Wij zullen altijd aan jou uitleggen wat onze redenen zijn om jouw dossier of delen daarvan niet te zullen vernietigen.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage, wijziging of vernietiging door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), je paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

WEBSITE EN COOKIES

Om onze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens over jouw gebruik van onze website verzameld: de zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van YouTube of Vimeo. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

UP TO DATE BLIJVEN? 

It Foartou heeft het recht om in dit document wijzigingen aan te brengen. Wil je je helemaal up to date blijven? Dan is het verstandig om zo nu en dan terug te keren naar dit Privacy Beleid.  De meest actuele versie kan altijd via onze website worden geraadpleegd.

TOT SLOT

Ben je niet tevreden over onze diensten? Dat gaat er blijkbaar iets niet goed en dat is ontzettend jammer. We vragen je áltijd eerst contact op te nemen met de betreffende medewerker. Kan/gaat dit niet of komen jullie er samen niet uit? Boukje Nienke Abma is onze contactpersoon als het gaat om klachten en/of vragen over beleid en kwaliteit. Zij is te bereiken via email: info@itfoartou.nl of via het klachtenformulier op de contactpagina van onze website.