Over Frank Extra

Ik groeide op in de jaren 70 in het Limburgse Tegelen aan de rand van het bos. In die tijd kon je voor je hobby kiezen uit 2 dingen: voetbal of muziek. Ik had niks met voetbal, dus het werd muziek.

Met een stabiele thuissituatie als basis hing ik met mijn 2 broers en vriendjes uit de buurt veel in de bomen, bouwden we hutten en pikten we appels uit de boomgaard die op 10 minuten lopen (en op 3 minuten hard rennen met je mond vol appel) van ons huis lag. Er was genoeg hout, motivatie en aanleiding om af en toe fikkie te stoken of het plaatselijke beekje in te dammen.

We waren soldaten, ridders, geheim agenten en alles wat we bij elkaar gefantaseerd kregen. Er bleef zelfs nog tijd over om wat aan de eerder genoemde hobby, muziek, te doen.

Het was een behoorlijk zorgeloze jeugd, waar ik met veel plezier aan terugdenk. Dat gevoel van veiligheid, warmte en zorgeloosheid probeer ik in het coachen door te geven aan kinderen en volwassenen, met oprechte aandacht, geduld, kennis en vooral ook door het DOEN!

Kinderen (en ook veel ouders) moeten al zoveel in hun hoofd. Jouw echte talenten, je aangeboren vermogens om iets goed te kunnen, zitten in je lijf. En ze worden pas zichtbaar wanneer je er iets mee DOET. Wanneer je jouw talenten omzet in actie, zul je merken dat je er energie van krijgt en zelfvertrouwen. Je ontdekt dat alles wat je nodig hebt om gelukkig te zijn al aanwezig is.

Tegen mijn eigen kinderen zeg ik altijd:”Ik ben niet goed in zoeken, maar wel in vinden!” en die kwaliteit zet ik graag in voor kinderen die hun talenten en geluk willen vinden.