Klachten

KLACHTENREGELING

Binnen It Foartou streven we er altijd naar de best mogelijke begeleiding te leveren aan iedereen die ons inschakelt. Toch kan het gebeuren dat je ergens ontevreden of teleurgesteld over bent. Als dat het geval is dan horen wij dat heel graag zo snel mogelijk van jou, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Wij zullen er altijd alles aan doen om onze kwaliteit te waarborgen en waar nodig in de toekomst te verbeteren.

INFORMELE KLACHT

Wij werken en communiceren op een zo helder en transparant mogelijke manier. Onze voorkeur gaat er dus ook altijd naar uit dat je jouw negatieve ervaring direct (of zo snel mogelijk) deelt met de betrokken medewerker. Dit kan zowel mondeling (tijdens een afspraak) als schriftelijk (email naar onze medewerker). Wij registreren dit dan als een informele klacht. In veel gevallen zullen jullie er zeker samen uit kunnen komen.

FORMELE KLACHT

Komen jullie er samen niet uit? Ontzettend jammer. In dat geval kun je een formele klacht kenbaar maken. Dit gebeurt in alle gevallen schriftelijk: via onderstaand klachtenformulier. Vermeld de omschrijving van je klacht en tegen wie de klacht is gericht en daarnaast je bericht van je naam, email, telefoonnummer en de datum van indiening. Anonieme inzendingen nemen wij niet in behandeling. Onze klachtenfunctionaris neemt uiterlijk binnen twee werkdagen telefonisch contact met je op om je te laten weten dat de klacht gehoord is en in behandeling is genomen.

  KLACHTENFORMULIER

  Na het verzenden van je bericht ontvang je een bevestigende email van ons. Na 24 uur nog niks gehoord? En onze mail zit ook niet in je spam? Dan willen we je vragen ons te bellen op ons algemene nummer om dit door te geven.

  TENSLOTTE

  Alle klachten, afspraken, de voorgestelde oplossing en data van contact worden door onze klachtenfunctionaris zorgvuldig geregistreerd. Bij opgeloste klachten wordt (indien gewenst) een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken verstuurd zodat we het dossier kunnen sluiten. Wij nemen jouw klacht net zo serieus als ons werk en ons streven is altijd om samen zo snel mogelijk tot een goede oplossing te komen.

  Mochten we er toch niet samen uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid om hulp in te roepen van de NFG, de beroepsvereniging waarbij It Foartou is aangesloten.

  Dit is te controleren bij het NFG-secretariaat (info@de-nfg.nl). Zij kunnen jou informeren of de informatie die je hebt verkregen klopt. Is dit het geval, dan zal de afhandeling van klachten volgens dit schema verlopen. 

  Onze vertrouwenspersoon Theo Splinter is tevens contactpersoon klachtbehandeling (zie schema). Hij kan je helpen met stap 2 en 3 uit het schema.